W skali kraju do obszarów problemowych rolnictwa (OPR) zakwalifikowano 820 gmin, co stanowi 37,8% gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz 32% użytków rolnych. Największa koncentracja obszarów problemowych występuje w południowej, środkowej i wschodniej części kraju, obejmując zasięgiem województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie i podlaskie. W województwach zachodnich i północnych procent gmin włączonych do OPR jest bardzo mały, zachodniopomorskie 4%, lubuskie i kujawsko-pomorskie 9%. Na części obszarów OPR czynniki limitujące rolnictwo wzajemnie się nakładają, co świadczy o sumowaniu się trudności w zagospodarowaniu użytków rolnych i szczególnych utrudnieniach w rozwoju obszarów wiejskich.. W skali kraju aż w 14 gminach występują równocześnie 4 czynniki, a w kolejnych 59 gminach - 3 czynniki limitujące. Najgorzej jest w województwach południowych, małopolskim, śląskim i podkarpackim, w których trzy i więcej czynników limitujących występuje odpowiednio w 41, 13 i 8 gminach.


WojewództwoOgólna liczba gmin wiejskich i wiejsko - miejskichLiczba gmin włączonych do OPR% liczby gmin włączonych do OPRLiczba gmin włączonych do OPR z 1 czynnikiem limitującymLiczba gmin włączonych do OPR z 2 czynnikami limitującymiLiczba gmin włączonych do OPR z 3 i więcej czynnikami limitującymi
Małopolskie16612575562841
Świętokrzyskie97646548151
Podkarpackie144896149328
Podlaskie105555233211
Mazowieckie27914050101363
Łódzkie159704455114
Lubelskie193844461221
Śląskie1185042261113
Pomorskie9833332760
Dolnośląskie133312318130
Wielkopolskie20742203480
Warmińsko-Mazurskie10010101000
Opolskie68710700
Kujawsko-Pomorskie1271291200
Lubuskie7449400
Zachodniopomorskie10344310
Polska21718203854420472